Alege un serviciu performant!  Alege sa muncesti in siguranta si legalitate!  "Nici o activitate nu este atat de urgenta sau de importanta, incat sa nu avem timp sa o facem in siguranta."

Alege un serviciu performant!  Alege sa muncesti in siguranta si legalitate!   Pretuieste sanatatea!

Alege un serviciu performant!  Alege sa muncesti in siguranta!

Alege un serviciu performant!    Alege siguranta!

Oferta Personalizata

Activitatea noastra acopera intreaga gama de servicii in domeniile:

Securitatii si sanatatii in munca (SSM)

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala (ptr. fiecare post de lucru)

Fundamentul activitatilor de prevenire si protectie este reprezentat de "Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala" in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru fiecare componenta a sistemului de munca:

 • Mijloace de productie;
 • Sarcina de munca;
 • Mediul de munca;
 • Actiuni gresite, omisiuni.

Auditul de conformare cu legislatia specifica - (L 319/2006; HG 1425/2006)

Intocmirea documentatiei necesare conform legislatiei specifice - (HG 1425/2006 art.15)

Mentenanta activitatilor de prevenire si protectie este formata din:

 • Efectuare instructaj introductiv general;
 • Supraveghere la efectuarea instructajului la locul de munca;
 • Supraveghere la efectuarea instructajului periodic (la cerere);
 • Participarea efectiva la verificarea insusirii, si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire si protectie;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora;
 • Evidenta echipamentelor individuale de protectie ,(stabilirea tipului de EIP );
 • Asistenta la evenimentele ce pot aparea (control sau accident de munca - la cerere);
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in HG (la cerere);
 • Actualizarea documentatiei intocmita initial de catre PRESTATORUL DE SERVICII, in baza prezentului contract, se va efectua gratuit pe parcursul derularii contractului;
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.

Situatii de urgenta (PSI)

Situatii de urgenta (PSI):

 • Organizarea apararii impotriva incendiilor (conf. L307/2006 OMAI 163/2007);
 • Realizarea Planului de interventie si capacitate de raspuns;
 • Realizarea Planului de evacuare;
 • Intocmirea intregii documentatiei specifice conform legislatiei in vigoare (L 307/2006 OMAI 712/2005);
 • Realizarea unui necesar, si dotarea cu mijloace de asigurare a primei interventii (stingatoare, hidranti etc.) la "locul de munca" in functie de factorii care concura la aparitia unui potential incendiu.

Consiliere lunara PSI:

 • Efectuare instructaj introductiv general;
 • Supraveghere la efectuarea instructajului la locul de munca;
 • Supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
 • Emiterea de decizii / autorizatii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) - responsabilitati, lucrul cu foc deschis, etc.;
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea situatiilor de urgenta cu prilejul vizitelor de control;
 • Exercitii practice cu angajatii, pentru punerea in aplicare a planului de interventie (utilizarea stingatoarelor, exercitii de evacuare, etc.).